Endstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
RNLERMZ
Endüstriyel Mutfak Aspiratörü

Yapýsýý lojistik maliyetlerin azalmasýný, üretim ve montaj zamanýnýn kýsalmasýný ve yüksek kapasitelerde üretim imkaný saðlamaktadýr.
Kabin; yan ve üst panelleri, davlumbazlarý, kapý omegalarý ve taþýyýcý ayaklarýn tamamý uygun saç kalýnlýklarýnda pres bükümlü ve vidalý birleþtirilerek sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, galvaniz veya paslanmaz saçtan üretilmektedir.
Kabin içinde sýrayla ; metal filtre, plug fan ve motor bulunur.
Mutfak aspiratörü filtreleme kapasitesi yaklaþýk %75 dir.
Kolay açýlýp kapanan klipsli kapaklarý ile filtre, fan ve motorun deðiþimleri kolaylýkla yapýlabilmektedir.
Kapasite olarak, 1000 m3/h’den 50.000 m3/h’ye kadar üretilebilmektedir.