Endstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
RNLERMZ
Yað Buharý Filtresi

Yapýsý lojistik maliyetlerin azalmasýný,üretim ve montaj zamanýnýn kýsalmasýný ve yüksek kapasitelerde üretim imkaný saðlamaktadýr.
Kabin; yan ve üst panelleri, davlumbazlarý, kapý omegalarý ve taþýyýcý ayaklarýn tamamý uygun saç kalýnlýklarýnda pres bükümlü ve vidalý birleþtirilerek sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, dkp, galvaniz veya paslanmaz yada siyah sactan üretilmektedir.
Kabin içinde sýrayla ; çarpma plakasý, seperatör, metal filtre, kaset filtre, hepa filtre bulunur..
Yað buharý filtreleme kapasitesi yaklaþýk %99,99 dur.
Kolay açýlýp kapanan menteþeli veya klipsli kapaklarý ile filtre, fan ve motorun deðiþimleri kolaylýkla yapýlabilmektedir.
Kapasite olarak, 1000 m3/h’den 110.000 m3/h’ye kadar üretilebilmektedir.