Endüstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
ÜRÜNLERİMİZ
Toz Duman Filtresi

 

 Yapýsý lojistik maliyetlerinin azalmasýný, üretim ve montaj zamanýnýn kýsalmasýný ve yüksek kapasitelerde üretim imkaný saðlamaktadýr

 

 Kabin; yan ve üst panelleri, davlumbazlarý, kapý omegalarý ve taþýyýcý ayaklarýn tamamý uygun saç kalýnlýklarýnda pres bükümlü ve kaynak ya da vidalý birleþtirilerek sýzdýrmazlýðýn saðlanmýþ, dkp, galvaniz, paslanmaz ya da siyah saçtan üretilmektedir.

 

 Kabin içinde sýrasýyla; çarpma plakasý, separatör, metal filtre, kaset filtre ve hepa filtre bulunur

 

 Filtreleme kapasitesi yaklaþýk % 99,99 dur

 

 Kolay açýlýp kapanan menteþeli veya klipsli kapaklarý ile filtrelerin ve separatörün deðiþimleri kolaylýkla yapýlabilmektedir

 

 Kapasite olarak, 1000 m³/h' den 110.000 m³/h' e kadar üretilebilmektedir

 

 Yatýk ve dik tip olarak üretimleri mevcuttur