Endstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
RNLERMZ
Taþlama Masasý

 

 Standart olarak 2.000 m³/h debi için tasarlanmýþtýr

 

 5t-37 Malzemeden imal edilmiþtir

 

 Taþlama bölümünde ýzgara kullanýlmýþtýr

 

 Yüksek toplama verimi saðlar